Dodałeś(aś) produkt do koszyka

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest jednym z zaburzeń ze spektrum zespol-aspergerau. Nazwa diagnostyczna pochodzi od nazwiska badacza: Hansa Aspergera, który jako pierwszy wnikliwie opisał badana przez siebie grupę dzieci, wyraźnie różniących się zachowaniem od rówieśników. W 1994 roku zauważył on, że w badanej grupie dzieci, dojrzałość społeczna i myślenie społeczne rozwijają się z opóźnieniem i na każdym etapie rozwoju ich aspekty są dość nietypowe. Obserwowane dzieci przejawiały także trudności w komunikacji z innymi osobami, miały specyficzne umiejętności językowe i gramatyczne zdecydowanie inne niż umiejętności dziecka w określonym wieku rozwojowym. Dzieci te miały także problemy z wyrażaniem emocji, a uwzględniając umiejętności intelektualne, poziom empatii był nieprawidłowy.

Od czasu badań Hansa Aspergera minęło wiele czasu jednak stosunkowo niedawno przyjęto określone narzędzia diagnostyczne pozwalające sprecyzować cechy zaburzenia. Lorna Wing jako pierwsza posłużyła się terminem „ zespół Aspergera”.
Diagnoza jest bardzo ważna ponieważ dziecko z zespołem Aspergera, jak twierdzi badacz, Tony Attwood „ może nie uświadamiać sobie swojej odmienności od rówieśników. Tymczasem dorośli i inne dzieci coraz częściej zauważają, że nie zachowuje się ono, nie myśli i nie bawi tak jak inni”.
(Tony attwood. Zespół Aspergera.kompletny przewodnik. Harmonia. Universalis,2012)

To zaburzenie charakteryzuje się m.in.:

  • Trudnościami w zakresie umiejętności społecznych
  • Trudnościami w akceptowaniu zmian w najbliższym i dalszym otoczeniu
  • Ograniczoną elastycznością myślenia przy posiadanym przeciętnym lub ponadprzeciętnym ilorazie inteligencji
  • Ograniczonymi wąskimi i powtarzającymi się zachowaniami i zainteresowaniami
  • Specyficzną prozodią, sposobem wypowiadania się
  • Specyficznym rozwojem mowy, przy jednoczesnym ograniczonym posługiwaniu się gestami i mimiką
  • Trudnościami w przetwarzaniu bodźców sensorycznych
  • Podjęcie szybkiej diagnozy umożliwi stworzenie planu terapii, co może znacząco wpłynąć na zachowanie dziecka oraz jego otoczenia, zrozumienie swoich potrzeb i innych osób oraz radzenie sobie w codziennym funkcjonowaniu w domu, szkole, poza nimi.

    Serwis wykorzystuje pliki cookies Więcej informacji. Akceptuję