Dodałeś(aś) produkt do koszyka

NIEBIESKA KREDKA 2 nazywam - rozumiem – wyrażam


gtant

„Projekt grantowy Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki”, RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17

Tytuł projektu: „NIEBIESKA KREDKA 2 nazywam – rozumiem – wyrażam”

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.07.2020 r.

GRANTEM ORAZ OPIS ZGODNOŚCI Z LSR: (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami)

Projekt skierowany jest do społeczności Miasta Bydgoszczy objętej LSR. Proponujemy intensywne działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takim jak: klub młodzieżowy. Celem głównym jest wsparcie w zakresie włączenia społecznego oraz podniesienie poziomu aktywności społecznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w tym z autyzmem i zespołem Aspergera z terenu LSR (od 6/7 lat do 18 roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, 15 osób) do 31.07.2020 r.

W ramach podejmowanych działań zakładamy realizację kompetencji kluczowych:
- kompetencje społeczne i obywatelskie,
- uczenia się oraz świadomość i ekspresja kulturalna.

Zajęcia prowadzone będą w grupach 5-osobowych w godzinach popołudniowych.

Adres: uL. Chocimska 15, Bydgoszcz.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 47 814,59

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 45 423,59

dofinansowane z unii europejskiej
Serwis wykorzystuje pliki cookies Więcej informacji. Akceptuję