Dodałeś(aś) produkt do koszyka

Diagnoza / terapie


Terapia indywidualna

Prowadzimy terapię indywidualną osób z autyzmem, zespołem Aspergera, rozwijającą umiejętności szkolne i praktyczne tj. rozszerzanie diety, trening toaletowy, zachowań kompulsywnych.
Przed podjęciem terapii indywidualnej przeprowadzamy rozmowę – wywiad diagnostyczny, obserwację zachowań, a następnie plan działań.
Terapia przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z określonym problemem.


Terapia grupowa

Prowadzimy terapię grupową Trening Umiejętności Społecznych i Trening Umiejętności Praktycznych.

Terapia grupowa przeznaczona jest dla:

 • osób z autyzmem w różnym wieku – od dzieciństwa po dorosłość
 • osób z autyzmem na różnym poziomie funkcjonowania – uważamy, że każda z osób autystycznych ma prawo do bycia w grupie społecznej , wymaga tylko odpowiedniego wsparcia i przygotowania
 • osób z zespołem Aspergera
 • osób z trudnościami komunikacyjnymi, nieśmiałych , lękowych

 • Terapia grupowa opiera się m.in. na założeniach Treningu Umiejętności Społecznych Goldsteina


  Diagnoza autyzmu

  Prowadzimy diagnozę zaburzeń rozwojowych w tym autyzmu i zespołu Aspergera., na każdym etapie rozwoju dziecka.

  Diagnoza odbywa się w kilku etapach:

 • obserwacja dziecka w domu, przedszkolu, szkole
 • rozmowa z rodzicami, opiekunami w przedszkolu lub nauczycielami w szkole
 • przeprowadzenie diagnozy: w miejscu zamieszkania lub w gabinecie
 • przygotowanie opinii do lekarza specjalisty
 • Diagnoza jest procesem rozłożonym w czasie i pozwala obserwować zachowania i umiejętności dziecka w różnych sytuacjach i miejscach.

  Diagnoza autyzmu testem przesiewowym STAT. https://vkc.mc.vanderbilt.edu/vkc/triad/stat/ Diagnoza z wykorzystaniem testu STAT przeznaczona jest dla dzieci od 24 miesiąca życia do 36 miesiąca życia. Odbywa się w miejscu zamieszkania lub w gabinecie. Podczas diagnozy zawsze obecni są jeden lub oboje rodziców. Test pozwala sprawdzić takie umiejętności jak: zabawę, proszenie, kierowanie uwagi oraz naśladowanie. Test STAT jest narzędziem standaryzowanym i spełnia wszelkie kryteria rzetelnej oceny.


  Arteterapia

  Program zajęć dostosowany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka przy czym cechą wspólną jest podejście niedyrektywne, podążanie za dzieckiem.

  Staramy się dać dziecku poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Tutaj dziecko może swobodnie wyrazić swoje emocje, uaktywnić spontaniczność, zaspokoić potrzeby samoregulacji, odkryć własną podmiotowość.

  Podczas zajęć stwarzamy możliwość rozwijania komunikacji,
  także u dzieci posługujących się komunikacją alternatywną
  lub u których, sposób komunikowania jeszcze się nie rozwinął.
  Zajęcia prowadzimy indywidualnie i w grupach.

  Współpracujemy:

 • ze specjalistami, dla których rozwój dziecka jest bardzo ważny: psychiatra, logopeda, pedagog, terapeuta zachowań trudnych, rehabilitant
 • Ślimaczek Pracownią Wspomagania Rozwoju Aurelia Grzmot-Bilska


 • Niebieska Kredka prezentuje prace dzieci wykonane podczas zajęć arteterapeutycznych i nie tylko:
  Serwis wykorzystuje pliki cookies Więcej informacji. Akceptuję