Dodałeś(aś) produkt do koszyka

Autyzm

Zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi autyzm uznawany jest za całościowe zaburzenie rozwoju o podłożu genetycznym, gdzie określone geny lub ich mutacje wywołują autyzm. Zakłada się także, że autyzm ujawnia się po zadziałaniu określonych czynników środowiskowych , działających przez okresem prenatalnym, w jego trakcie lub po porodzie. Wpływ działania czynników środowiskowych na występowanie autyzmu jest jednak nadal badany. Według Autism Europe – www.autismeurope.org autyzm może być łączony z innymi zaburzeniami rozwojowymi takimi jak: zespół Retta, stwardnienie guzowate, padaczka czy zespół Downa.
Przyjmuje się, że zaburzenia ze spektrum autyzmu dotykają 1:100 osób w Europie.

Autyzm jest niepełnosprawnością występującą przez całe życie, a jego objawy są widoczne już we wczesnym dzieciństwie. Do najważniejszych symptomów zalicza się:
- Społeczne zaburzenia funkcjonowania oraz komunikacji - Ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań i działań - Problemy sensoryczne obejmujące zmysł: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku oraz prioprioreceptywny

„ Autyzm jest stanem „spektrum” to znaczy, że ​​objawy różnią się u poszczególnych osób, od łagodnego do ciężkiego. Do osób z autyzmem należą osoby ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną i wymagające wysokiego poziomu wsparcia w ich codziennym życiu, a także osoby o przeciętnej do wysokiej inteligencji i wymagające niższego poziomu wsparcia.
Nie ma lekarstwa na autyzm. Badania wykazały, że najlepszym sposobem leczenia osób z autyzmem są wczesne i specjalistyczne terapie oparte na zachowaniu, których celem jest pomoc osobie w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z indywidualnymi wyzwaniami, przed którymi stają.”
( www.autismeurope.org )

Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007 (A/RES/62/139) i opublikowaną 21 stycznia 2008 roku przyjęło, że dzień 2 kwietnia każdego roku będzie Światowym Dniem Świadomości Autyzmu.Tego dnia w państwach respektujących prawa osób z autyzmem i działających na rzecz tych osób odbywają się wydarzenia mające na celu szerzenie świadomości oraz podejmowanie działań ukazujących realną sytuację osób z autyzmem i jego spektrum.

Rodzicu i opiekunie jeśli niepokoi Ciebie rozwój Twojego dziecka zapoznaj się z poniższym krótkim testem. Jeśli zauważysz więcej niż 3 symptomy zgłoś się na specjalistyczną diagnozę przesiewową Twojego dziecka.


Wiek dziecka do 1 roku życia

 • Moje dziecko jest niespokojne, trudno się uspokaja, nie lubi być noszone na rękach ( obserwuję, że odgina się przy próbie przytulenia go)
 • Moje dziecko jest bardzo spokojne. Odłożone do łóżeczka nie sygnalizuje potrzeby bliskości, jedzenia i łaknienia, także zmiany pieluszki.
 • Moje dziecko ma trudności ze snem, w ciągu dnia i w nocy śpi krótko , często się wybudza,
 • Moje dziecko nie toleruje podawanego pokarmu, ma wysypkę, widoczne objawy alergiczne
 • Moje dziecko nie reaguje na pojawiające się osoby – znane i obce
 • Moje dziecko nie uśmiecha się na widok twarzy znajomej osoby
 • Moje dziecko nie naśladuje czynności innych domowników i bliskich osób np. „ pa- pa” na pożegnanie
 • Moje dziecko nie mówi, wydaje dźwięki, które nie są zrozumiałe
 • Moje dziecko sprawia wrażenie zamkniętego w sobie, nie interesuje się zabawą w „ akuku”
 • Moje dziecko bawi się jedną zabawką lub przedmiotem, który zabawką nie jest, w sposób schematyczny , powtarzalny

 • Wiek dziecka od 1-3 roku życia

 • Moje dziecko nie wskazuje paluszkiem, na przedmiot, który chiałaoby otrzymać
 • Moje dziecko bawi się zabawkami w sposób schematyczny np. układa klocki w rzędy, sortuje kredki lub przedmioty
 • według koloru czy kształtu, a zmiana sposobu zabawy powoduje zdenerwowanie
 • Moje dziecko miewa niekontrolowane napady złości, zdenerwowania – trudno znaleźć mi przyczynę wybuchu emocji
 • Moje dziecko nie naśladuje czynności innych osób w rodzinie
 • Moje dziecko powtarza pewne czynności bez potrzeby np. biega w kółko, kręci się wokół własnej osi, macha
 • rączkami, domaga się zamykania drzwi
 • Moje dziecko nie komunikuje się za pomocą słów, gestów
 • Moje dziecko posiada ograniczoną mimikę, często nieadekwatną do okoliczności
 • Moje dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego lub jest on dziwny – patrzy jakby na przestrzał lub unika patrzenia w oczy
 • Moje dziecko nie reaguje na własne imię – wołane nawet z bliska nie odwraca się w kierunku osoby wołanej lub nie przychodzi
 • Moje dziecko płacze podczas ubierania, wyraźnie wybiera odzież z określonej tkaniny, zdarza się, że zdejmuje ją i domaga się chodzenia bez odzieży
 • Moje dziecko nieprawidłowo reaguje na bodźce wzrokowe, smakowe, słuchowe i węchowe

 • Wiek dziecka powyżej 3 roku życia

 • Moje dziecko nie komunikuje się za pomocą mowy, gestów. Używa słów niezrozumiałych, odtwarza słowa usłyszane jakiś czas temu lub po wypowiedzi dorosłej osoby ( echolalia)
 • Moje dziecko nie jest zainteresowane rówieśnikami, preferuje samotną zabawę
 • Moje dziecko traktuje inne osoby przedmiotowo – dzięki nim dziecko może zaspokoić swoją potrzebę
 • Moje dziecko jest nadaktywne lub nadmiernie unika ruchu
 • Moje dziecko nie bawi się w zabawy oparte na naprzemienności np. kulanie piłeczki, kopanie jej w kierunku osoby
 • Moje dziecko domaga się powtarzania określonych czynności według schematu
 • Moje dziecko nie toleruje zmian w otoczeniu
 • Moje dziecko zachowuje się w sposób niezrozumiały dla mnie np. płacze podczas kąpieli, obcinania włosów, ubierania się
 • Moje dziecko spędza większość czasu przeznaczonego na zabawę na jednej powtarzalnej aktywności
 • Moje dziecko nie naśladuje czynności pokazywanych przez inne osoby
 • Moje dziecko nie wskazuje części ciała u siebie i na zabawce np. lali
 • Moje dziecko nie jest samodzielne podczas jedzenia, picia nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych

 • Według zaleceń specjalistów ważne jest podjęcie wczesnej diagnozy co pozwoli podjąć skuteczne działania terapeutyczne, które mogą pozytywnie wpłynąć na zmianę zachowania oraz zmniejszenie lub zniwelowanie symptomów autyzmu.

  Jednym z narzędzi diagnostycznych jest test STAT. To test do diagnozy przesiewowej autyzmu dzieci od 24 do 36 miesiąca życia. W szczególnych przypadkach może być stosowany powyżej 36 miesiąca życia. Test obejmuje zadania badające następujące umiejętności dziecka: zabawę ( funkcjonalną i naprzemienną), proszenie, kierowanie uwagi oraz naśladowanie. Badanie dziecka odbywa się w miejscu zamieszkania lub, jeśli otoczenie zawiera dużo bodźców rozpraszających , w gabinecie. Podczas diagnozy obecny może być rodzic dziecka, jednak postępuje zgodnie z zaleceniami diagnosty.

  W Bydgoszczy i województwie kujawsko –pomorskim jestem jedyną osobą posiadającą certyfikat uprawniający do wykonywania diagnozy z wykorzystaniem testu STAT. Więcej informacji na stronie http://stat.vueinnovations.com stat.vueinnovations.com

  Serwis wykorzystuje pliki cookies Więcej informacji. Akceptuję